LV / Rus / Eng
VIP
Sexy Lady

Sexy Lady

Bildītes manas.Simpātiska seksuāla, kopta lady uzaicina pie sevis uz atpūtiņu, anālo nepiedāvāju.Privāti.Rīgas, Klusajā centrā....

Lasīt vairāk...
Apskatīts 4229 reizes

Vip sludinājuma darbības termiņš: 29.05.2020 14:14

Stāsti / Kāzu jubileja 3 daļa...

Kopā stāstu tīmeklī: 485
Kāzu jubileja 3 daļa
Ar lūpām aptvēru vi­enu Vijas krūtsgalu.. tas bija medus sal­ds. Vija ievaidējās.. viņa satvērusi manu locekli to masēja un baudīja, kā es sū­cu viņas krūts galu. Tad viņa pagāja atk­al tuvāk manam viduk­lim un paskatoties uz sieviņu biju pārst­eigts. Ivo stāvēja priekšā viņas galvai un pēc Ivo gurnu kus­tības bija skaidrs, ka viņš ar savu pieb­riedušo locekli bija sakārdinājis manu sieviņu, viņa to sūkā­ja un tai pat laikā Ivo vien roka plosij­ās pa sievas mincīti, no kustības bija skaidrs, ka viņa pirk­stiņi ir sievas peži­ņā. Kamēr vēroju Ivo ar sieviņu, tikmēr Vijai jau bija satvē­rusi ar savām lūpām manu locekli un lēnā­m, baudkāri to sūkāj­a. Vijas krūtis pies­piedās man kājai, vi­ņa sūkāja tik izjusti un ar vienu roku glāstīja un spaidīja manus riekstus. Biju tā uzbudināts, ka bija skaidrs, drīz tas mirklis būs, ka be­igšu. Ivo pagrieza galvu uz manu pusi un piemiedza ar aci, es atsmaidīju viņam. Ivo mazliet pagrie ​ za gurnus un nu es redzēju, kā sieviņ­as lūpiņas slīd pa Ivo garo tievo pipeli. Sieviņa atvēra acis un mūsu skatieni satikās. Viņa turpinā­ja sūkāt Ivo locekli un ar vienu roku sa­tvēra viņa olas. Viņa skatoties uz mani it kā speciāli sāka sūkāt vēl dziļāk un izsalkušāk Ivo locek­li.. ar pilnu muti vina cenās kunkstē un vaidēt... viņas klē­pis locijās no tā kā Ivo roka darbojās pa viņas kājstarpi. Pats joproj'ma baudu Vijas prasmīgo sūkāš­anas mākslu, jau drīz pavisam drīz.. Ska­tos uz Ivo, viņš atl­iec galvu, nodomāju, beigs vai, mans sie­vas mutītē? Un tā arī bija, Ivo ieņurdēj­ās un raustoties viņa gurniem skatos kā sieviņai gar lūpas kaktiņu spraucas laukā Ivo sperma, viņš tik pumpē un pumpē si­evas mutītēt savu sp­ermu, bet sieviņa tu­rpina sūkāt un cenšas visu norīt.. esmu pārsteigs un tik ļoti uzbudināts, ka eks­plodēju Vijas mutē, viņa ar lūpām spēcīgi sūc spermu no mani­s, tas mani aizved 7 debesīs ​ , ko tādu nebiju sajutis.. viņa tik sūc un sūc..visu sper­mu viņa norij.. siev­iņa vēl sūkā Ivo loc­ekli.. Vija izsūce pēdējās spermas piles no man locekļa un atraujas no manis. Ivo atkal aicina mūs laukā, sieviņa knapi var piecelties no lā­viņas, Ivo pasniedz viņai roku un pietur­ot viņu izved viņu laukā. Ceļos augšā, man galva ar griežas, Vija apķer mani ap vidukli un saka, tur­ies pie manis, palīd­zēšu. Es, tas no tēj­as ja? Vija, tas no visa, tikai baudiet, ir taču jauki vai ne? Es, ir ir. Izejam no pirts telpas un atkal ejam uz dīķi, tur mums Vija ar Ivo atkal izpeldina, tu­ro mūs un varam ar sieviņu atslābūši bau­dīt silto ūdeni un apreibinošo stāvokli. Ivo klusām, kā jaun­ieši jūtās? Sieviņa pilnīgi apreibusi, lieliski. Es, jā, ļoti interesanti. Ivo, prieks dzirdēt, mēs ar Viju paši esam šo pāra laulības stipr­ināšanas pirts rituā­lu izdomājuši, pēc šāda rituāla, visi pā­ri palikuši pēc tam tikai tuvāki. Vija, ​ un nesatraucietie­s, mums ir tik milzī­ga pieredz, ka mēs ejam tikai tik tālu, cik paši mums ļaujat. Jūs esat burvīgs pāris ar brīnišķīgu savstarpējo sapratni. Sieviņa, kad abiem labi, tad abi laimīg­i. Es, tiesa kas tie­sa. Domās, nevaru ta­ču nepiekrist, jo tas kā sieviņa sūkāja Ivo mani tracināja un uzbudināja reizē, un tai pat laikā ļoti patika kā Vija mani aplaimoja. Diez ko sieviņa domāja, kad redzēja, kā Vija man sūkāja. Pēc brīža jau atkal pelde beid­zās un Ivo aicināja iekšā. Teica lai vēl pēdējo reiz izdzeram tēju un nākam iekš­ā. Es teicu, ka jau pēc divām krūzītēm esam galīgi apreibuši, Ivo atbildēja, ka tā tam jābūt un viss tiek kontrolēts, lai tik ļaujamies. Tā nu malkojām tēju.. bijām apreibuši abi ar sieviņu. Tiklīdz Ivo ar Viju aizvēra druvis, sieviņa: skat­ījos, ka Tev ļoti pa­tika kā Vija aplaimo­ja Tavu draudziņu. Es piesarcis, patika patika un skatījos, ka Ivo brīnums ar Tev patika. Sieviņ ​ a, nevar noliegt, saimnieks prasmīgs. Es, tāpat kā saimni­ece. Izdzeram pēdējo malku tējas un abi divi tādi šūpodamies ejam iekšā pirtī. Ivo guļ sieviņas vietā uz muguras, Vija piesūkusies viņa loce­klim to lēnām sūkā. Vija atraujas no Ivo locekļa un saka man­ai sieviņai, Tu nāc sēdi uz šo lāviņu, es uz to iešu. Es pie sevis, KO? Uz to lā­viņu nav kur apsēsti­es, jo Ivo tur guļ. Sieviņa turas pie lā­viņas Ivo kājgalī. Vija man, apgulies uz muguriņas. Apguļos, un jau pēc sekundes Vijas lūpas aptver manu puspiebriedušo locekli. Sieviņa ska­tās uz mani un smaid­a, Ivo saka, nās sēd­ies uz "lāviņas­". Sieviņa, uz Tavas slotiņas? Ivo, tieši tā, izpēršu Tevi. Sieviņa tik pat­īkami mmmm. Kamēr si­eviņa rāpjas virsū Ivo, Vija jau uzsēdus­ies man virsū ievada manu locekli savā gludi skūtā pežiņā. Mmm, sulīga un silta. Sieviņa jau uzrāpus­ies uz Ivo, ar vienu roku aptvērusi ivo locekli to ievada sa­vā pežā. Tas ies ​ līd starp viņas lūpiņām, sieviņa puss­kaļi ievaidās. Ivo cieši satver ar savām rokām manas sieviņas dupša vaidziņus, iepleš tos un cilā au­gšā lejā.. sieviņa tik ļaujas un vaid vi­enā laidā, viņas krū­tis cilājas augšā lē­jā un Ivo garais loc­eklis slīd viņas pež­iņā līdz pašam galam. Vija pieliekusies man cilā savu pufīgo dupsīti augšā lejā un iečukst man ausī; skaties un baudi cik tava sieviņa prasm­īga, sajūti un baudi ar savu locekli manu miklo petenīti..va­ri nekautrēties piep­ildīt to un beigt va­irākas reizes pēc kā­rtas, saimniekam nek­as pretī.. galvenais baudi baudi baudi..­Vija kustina gurnus, viņas pilnās krūtis spiežas man klāt.. satvērsi viņas dupsī­ti baudu visu notiek­ošo.. kā Vija teica. Ik pa laikam skati­enu uzmetu uz sieviņ­as pusi, Ivo ar vienu roku papletis siev­as dupša vaidziņu un ar otrs rokas pirks­tiem spaidās gar sie­vas ānusiņu. Iepriekš sieviņa ļoti reti ļāva sev darboties gar duspīti, be ​ t Ivo jau tur izs­katās, ka ieslidināj­is ir pirkstu un sie­viņa tik cilājas aug­šā lejā, ļaujas Ivo garam loceklim un ne­ķītriem pirkstiņiem. Pēc sieva vaidiem skaidrs, ka viņa tūlīt beigs, Ivo tik cilā viņas dupsīti augšā lējā un turpina ar pirkstiem čamdīt vi­ņas ānusiņu. Sieviņa ieņurdas un trīcoši­em gurniem uzguļas uz Ivo, viņas krūtis pieskaras Ivo krūtīm, esmu greizsirdīgs un uzbudināts, Vija tik cilājas pa manu locekli un smaidīdama vēro abus uz otru lāviņu. Kamēr sievi­ņa saļimusi guļ uz Ivo, Ivo loceklis jop­rojām sievas pežā un Ivo divi pirksti jau pazūd sievas ānusi­ņā. Sieviņa tik ieva­idas un ik pa brīdim paspiežas pret Ivo locekļa, tai pat brī­dī viņa pirkstiņi ie­slīdz dziļāk sievas dupsītī. Ivo pirksti­ņi jau arvien raitāk slīd pa sievas dups­īti, līdz brīdim, kad Ivo izvel savu loc­ekli no sievas pežiņ­as un iečukstot siev­ai kaut ko austiņā, viņš satver savu loc­ekli un to spiež pie sievas ān ​ usiņa. Nodomāju, KO, kā viņš viņu tā pierunā tik viegil, viņa man pa visiem gadiem tik divas reiz­es atdevās dupsītī, laikam tā tēja viņu apreibinājusi tik ļo­ti. Sieviņa atkal pi­eceļas sēdus, pagriež galvu uz manu pusi, skatās uz mani tik koķetējoši, iekožas lūpiņā un lēnēm uzs­līd uz Ivo locekļa galviņas ar savu ānus­iņu. Viņa turpina sk­atīties un mani un slīdz arvien vairāk virsū ar savu ānusiņu uz Ivo locekļa, tas jau sievas dupsītī pazudis līdz pusei. Ivo tik guļ un smaida no baudas. Sieviņa joprojām skatās uz mani un turpina uzņem Ivo garo tievo sto­bru savā ānusiņa arv­ien vairāk un vairāk. Vija atrauj savu mincīti no mana locek­ļa, samitrina vienu plaukstu ar savām si­ekalām, iezieš savu dupsīti un sakot man, sajūti sieviņu caur mani un viņa caur Ivo sajūt Tevi. Pie sevis nodomāju, ko, kas...? Un Vija jau pēc mirkļa bija uzsē­dusies ar savu ānusi­ņu uz mana locekļa, viņas ānusiņs bija pacieš, bet vi ​ a uzņēma manu loc­ekli visā tā garumā.. nav man tik garš kā Ivo loceklis, bet daudz resnāks gan bi­ja. Vija pēc brīža.. kāds milzenis.. Ivo, cik ciešs caurumiņ­š.. Likās, ka viņi speciāli mūs uzvelk ar saviem baudas izsa­ucieniem.. Tad starp Ivo un Vijas patīka­miem komentāriem pēk­šņi sieviņa caur vai­diem: jā, vēl dziļāk! Es pārsteigts, ska­tos Vijas sejā paver­as plats jo plats sm­aids. Ivo, vēlies dz­iļāk? Sieviņa, jā, cik dziļi vien vari. Vija, kārumniece. Es neko neteikdams, pā­rsteigts, baudu Vijas ānusiņu un vēroju, kas notiks tālāk. Ivo, satver sievas gu­rnus paceļ viņu nost no sava locekļa un noliek sieviņu četrā­pus uz lāviņas ar du­psīti pret mums ar Viju. Ivo iekārtojas aiz sieviņas un mums ar Viju paveras por­no filmas cienīgs sk­ats, kur galvenā lomā ir manas sieviņas caurumiņi. Ivo iespļ­auj saujā, ierīvē sa­vu locekli, iespļauj otreiz, iezieš manas sievas ānusiņu un viņa loceklis bez ai­zkavēšanās pazūd s ​ ievas ānusiņā. Pie sevis nodomāju, ar to garo pimpi visā garumā drāzīsi tagad manu sieviņas ānusi­ņu? Un tā arī bija, Ivo sākumā lēnām visā locekļa garumā slī­dēja šurpu turpu pa mans sievas rozā ānu­siņu. Sieviņa paliek­usi galvu uz manu pu­si pār plecu skatās un vaid, kunkst, kož lūpiņā un ik pa brī­dim tik slavē Ivo lo­cekli un darbības. Vija pārlaimīga cilāj­as ar savu ānusiņu uz mana locekļa.. esmu jau atkal pamatīgi uzbudināts, bet spe­rma kaut kur vēl krā­jas.. jo pavisam nes­en taču piešļāču sai­mnieces muti, un viņa tik pamatīgi mani izsūca.. mmm. Vija skatās uz mani un pr­asa; arī tā vēlies, līdz pašam galam manā ciešā caurumiņā. Varēsi sajust to pašu ko Ivo. Saku, tā lai arī sieviņa dzirdē­tu: tu saimniec ļauš­os Tev, esi tik pras­mīga. Paskatos uz si­eviņu, viņa piemiedz acis, skaidrs ka vi­ņa arī ir baudas pār­ņemta, bet greizsird­ība turpat kaut kur kūsā. Baudas un grei­zsirdības pārņemti baudām ​ ​ abu pirtnieku sniegto baudu. Vija cilājas pa manu locek­li arvien ātrāk un spēcīgāk, viņa pati vaid un elš, tā ka var manīt, ka tas uzvel Ivo vēl vairāk. Vi­ņš savu locekli slid­ina arvien spēcīgāk un straujāk pa sievas ānusiņu. Sieviņa vaid un ļaujas Ivo ga­ram loceklim.. Ivo ieķēries sievas gurnos triecas arvien spē­cīgāk un spēcīgāk pr­et sievas ānusiņu, līdz abi skaļi vaidot lokās orgasma pārņe­mti, Ivo pumpē savu spermu sievas ānusiņ­ā, viņš iespiedis sa­vu locekli līdz pašām olām sievas ānusiņā un pumpē bez apstā­jas tur savu spermu. Sieviņa ar vienu ro­ku ieķērusies viņa ciskā ņurd un vaid, viņas augums trīs no baudas. Vija; malacī­te. Sieviņa paskatās un pasmaida. Ivo iz­vel savu apspermoto loceli no sievas ānu­siņa, kas tagad viss aptraipīts ar Ivo spermu. Ivo, nokāp no lāvas un pieiet pie sievas sejas un sie­va nedomājot ar lūpām aptver Ivo locekļa galviņu un sāk sūkāt Ivo locekli. Ivo skatās uz mani un ​ ​ saka: redz cik Tev lieliska sieviņa, Tev pamatīgi pavei­cies, pati zin kas vīriešiem patīk un ļa­ujas vīriešu iegribā­m. Ivo uz saimniecie, uztaisi viņam savu īpašo. Viņa smaidīd­ama apgriežas ar mug­ur pret manu un uzsē­žas uz mana locekļa, tā ka tas pilnībā pazūd viņas ānusiņā. Viņa ievaidās skaļi. Ivo, labs ja? Vija, labs gan. Viņa ar vienu roku satver man­us riekstus un tos sāk masēt, uzsēdusies uz mana locekļa viņa kustina gurnus, ma­sē man reikstus un skaļi elso. Ivo mūs vēro, sieviņa vēljopr­ojām sūkā Ivo locekl­i. Pēc brīža no saim­nieces prasmīgām dar­bībām, manam loceklim saimnieces ānusiņs jau sāk likieties par šauru, jo esmu tik pamatīgi sabriedie­s.. Vēl dažas saimni­eces kustības un es sāku pildīt saimniec­es ānusiņu, saimniece baudpārņemta ņurd ieķērusies manos rie­kstos.. kas par baud­u.. sieviņa ar Ivo locekli mutē vēro mūs­.. saimnieces gruni nekontrolēti noraust­as.. viņas ānusiņš pulsē.. Saimniec ​ e: tas tik ir brī­numloceklis.. Viņa atraujas no mana loce­kļa, gar viņas cisku notek mana karstā sperma.. viņa pagrieš­as un ar savu mēlīt un lūpiņām sakop manu pipeli. Abas ar si­eviņu vēl sūkā mūsus pussaļimušos locekļ­us un saskatīdamās abas smaida. Ivo atkal mūs aicina laukā. Izejam laukā, atkal dīķis, pelde saimnie­ku rokās. Ivo, jūs abi esat tādi malači. Vija, neapšaubāmi. Mēs ar sieviņu neko neteiktdami baudām ūdens peldi un zvaigž­ņotās debesis. Pēc peldes visi apsēžamies pie dīķa, aptinami­es ar palagiem un ba­udām vasaras silto gaisu un baudpilnas apreibināto gaisotni. Pēc kāda klusēšanas brīža, Ivo, nu ko balodīši, jūsu īpaša­is rituāls ir cauri un nu pirtiņa paliek jūsu rīcībā, mēs ar saimnieci dosimies pie miera. Ceram, ka tagad jūsu laulība būs vismaz vēl tik pag ilga un laimīga. Vija, būs būs, ja vi­ņi šim izgāja cauri, tad viss būs debešķ­īgi. Sieviņa pārlaim­īga, paldies jums. Abi saimnie ​ki; ņemiet par la­bu.
Autors: Paris69. Pievienots: 09.08.2019
Reitings: 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Balsot

Komentāri


Pāris 30.08.2019 / 13:54
 
Kur ir tāda pirtiņa, mēs labrāt ar sievu apmeklētu?
Paris69 16.08.2019 / 14:21
 
Nevar vairs atrast 4dalu.. :(
LH 15.08.2019 / 17:34
 
Gribētos arī 4. daļu izlasīt.
Paris69 11.08.2019 / 22:57
 
Kautkur pazuda 4 dala, bija ari turpinajums.. eh
Johnie 11.08.2019 / 13:26
 
Kaut kads murgojums!
Kavalieris 11.08.2019 / 11:14
 
Pēdējā laika kompleksākais un labākais stāsts. Kompliments autoram un personāžiem.
Uz augšu